Εφαρμογή
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2021-22

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων πρακτικής άσκησης 2ης πρόσκλησης τμήματος Γεωπονίας.
Δείτε τα αποτελέσματα παρακάτω  αλλά και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων