Εφαρμογή
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. 2021-22

Αναρτώνται τα αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για ένταξη στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ  Πελοποννήσου" (ΕΣΠΑ) για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022. 
Όπως φαίνεται ειδικότερα στον κατάλογο που ακολουθεί, όλες οι αιτήσεις των φοιτητών γίνονται δεκτές. Εκκρεμεί η έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος και της Επιτροπής Ερευνών. 
Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα και εδώ.

Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων