Εφαρμογή
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αναρτήθηκαν τα συμπληρωματικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για ένταξη στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου" (ΕΣΠΑ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021. Όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί, όλες οι αιτήσεις των φοιτητών γίνονται δεκτές.

Εκκρεμεί η έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος και της Επιτροπής Ερευνών.

Ακολουθεί συνημμένο αρχείο με τα αποτελέσματα.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων