Εφαρμογή
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21


Αναρτώνται σήμερα 5/3/2021 τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρακτική άσκηση του τμήματος Λογοθεραπείας για το Εαρινό εξάμηνο 2020-21.

Τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Τυχόν ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν από 08/03/2021 έως 12/03/2021 με αποστολή στο e-mail της γραμματείας του τμήματος: gramlogo@us.uop.gr


Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα παρακάτω καθώς και το έντυπο της ένστασης.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων