Εφαρμογή
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕΤΡΟ. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21

Αναρτώνται σήμερα 04.03.2021 τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρακτική άσκηση του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων για το Εαρινό εξάμηνο 2020-21.

Οι ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν έως και 10.03.2021,με αποστολή στο e-mail της γραμματείας: tetro@us.uop.gr

Πατήστε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα, τα οποία έχουν επίσης αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τμήματος.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων