Εφαρμογή
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε διευκρινήσεις εκ μέρους της Επιτροπής πρακτικής άσκησης του τμήματος Γεωπονίας που αφορούν την υποβολή αίτησης για πρακτική άσκηση το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 καθώς και άλλα ζητήματα.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων