Εφαρμογή
ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Προσφέρονται οι παρακάτω θέσεις πρακτικής άσκησης οι οποίες έχουν δημοσιευτεί και στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και μπορούν να  πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως

1η θέση: Social Media Manager intern - κωδικός: 198515
2η θέση: Social Media Manager intern - κωδικός: 198528
3η θέση: PR Manager intern - κωδικός: 198529
4η θέση: PR Manager intern - κωδικός: 198530
5η θέση: Journalist intern - κωδικός: 198531
6η θέση: Journalist intern  - κωδικός: 198532

Για την περιγραφή των θέσεων μπορείτε να επισκεφθείτε το σύστημα ΑΤΛΑΣ. Επίσης  οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα:


κα. Φουρλή Ε.
Τμήμα Ανθρώπινου ΔυναμικούΠαραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων