Εφαρμογή
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ.
Σας ενημερώνουμε ότι,

η ώρα συνάντησης της ενημέρωσης για την πρακτική άσκηση για το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στις 16/02/2021 αλλάζει από 18:00 στις 17:30 μ.μ..

Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης παραμένει ο ίδιος.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κουτρουμπής Φ.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων