Εφαρμογή
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ - Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/2021 - ΦΕΚ 30/Β/8-1-2021
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 30/Β/8-1-2021, Απόφαση Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/2021: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9 (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), στην σελίδα 241: "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών".

Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 11.01.2021 έως και 18.01.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων