Εφαρμογή
Νεότερη Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2 - ΦΕΚ 1/Β/2-1-2021

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1 /Β/2-1-2021, Απόφαση Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.


 Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9 (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), στην σελίδα 14: "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών".


Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 03.01.2021 έως και 11.01.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ.

 ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2 - ΦΕΚ 1/Β/2-1-2021

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων