Εφαρμογή
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ


Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, του τμήματος Γεωπονίας. Τα αποτελέσματα υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ.


Ακολουθεί το συνημμένο αρχείο
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων