Εφαρμογή
ΘΕΣΕΙΣ Π.Α. ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 23.09.2020. ΕΩΣ 24.09.2020
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις δημοσιευμένες θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ με ημερομηνίες από 23.09.2020 έως 24.09.2020
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων