Εφαρμογή
ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ.
Ζητούνται φοιτητές/τριες από το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων για να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 στην εταιρεία ΝΙΚΑΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Γιάννης Καπετάνιος
Τηλεφ.: (+30) 2108187300
Αποστολή βιογραφικών στο email: gkapetanios@nikas.gr
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων