Εφαρμογή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟ.ΧΡΗ.


Αγαπητοί φοιτητές,
σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή των συμβάσεων και των υπόλοιπων εντύπων  του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για την πρακτική άσκηση με το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα γίνει την Τετάρτη, 30.09.2020.

Όλα τα έντυπα θα σας σταλθούν στο  e mail που δηλώσατε στην αίτησή σας για την πρακτική άσκηση.
Να ελέγχετε συχνά το e mail σας και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία.


Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων