Εφαρμογή
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε δημοσιευμένες θέσεις από το σύστημα ΑΤΛΑΣ για το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων