Εφαρμογή
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο.
Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε δημοσιευμένες θέσεις από το σύστημα ΑΤΛΑΣ για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων