Εφαρμογή
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Επίσης μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα και στην ιστοσελίδα του τμήματος πατώντας εδώ και στην ομάδα στο e class για την πρακτική άσκηση.

Ακολουθεί το συνημμένο αρχείο.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων