Εφαρμογή
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Αναρτήθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα για την Πρακτική Άσκηση του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021. Τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ καθώς και στο e-class στην ομάδα για την πρακτική άσκηση.
Οι ενστάσεις  επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν από 13.09.2020 – 19.09.2020, όπως προβλέπεται στην σχετική  πρόσκληση, με αποστολή  στο e-mail  της γραμματείας του τμήματος: chrime@us.uop.gr.


Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα παρακάτω:


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων