Εφαρμογή
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η επιχείρηση  ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΡΦΑΝΟΣ Ε.Ε. στην Καλαμάτα, ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές για την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης από τα παρακάτω τμήματα: Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών & Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ορφανός Γεώργιος
Ξενοφώντος 4, Καλαμάτα
27210 62173
email: g.orfanos@orfanosinsurance.gr
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων