Εφαρμογή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, σε ενημερωτική παρουσίαση του Έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. 
Η παρουσίαση του Έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 μέσω τηλεδιάσκεψης1 . Μετά την επισκόπηση των στοιχείων του Έργου από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο θα ακολουθήσει συζήτηση με τους φοιτητές.


Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση και στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων εδώ.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Λιαπέρδος Ιωάννης


[1] https://meetingsemea2.webex.com/meet/ioannis.liaperdos 

 κωδικός τηλεδιάσκεψης (meeting information): 144 629 828 (εφόσον ζητηθεί)

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων