Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Λογιστικό γραφείο στην περιοχή της Καλαμάτας ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητή/τρια στα πλαίσια της πραγματοποίησης της εξάμηνης πρακτικής άσκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης

Αριθμός Αδείας 79455

Τηλ. 6972388331

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων