Εφαρμογή
Σημαντική ανακοίνωση για την ημερομηνία επανέναρξης της πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου η ημερομηνία επανέναρξης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 για όλα τα συμμετέχοντα τμήματα, που βρίσκονται σε αναστολή πρακτικής και  χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με MIS 5032958, είναι η 1η Ιουνίου 2020.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τα e-mails σας καθώς θα λάβετε σχετική ενημέρωση με οδηγίες και συνημμένη την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Για τυχόν διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

E-mail: areti@us.uop.gr & praktiki@us.uop.gr

Τηλέφωνο.: 27210 - 45343 / 344

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων