Εφαρμογή
Νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Εαρινού εξαμήνου 2019-2020


Σας ενημερώνουμε ότι η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Εαρινού εξαμήνου 2019-2020 που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με MIS 5032958, αποτυπώνεται  ως εξής:


Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών: 1 Ιουνίου 2020

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: 10 Ιουνίου 2020

Τμήμα Γεωπονίας: 10 Ιουνίου 2020

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων: 10 Ιουνίου 2020

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων: 1 Ιουνίου 2020

Τελική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις 27.05.2020, ημέρα Τετάρτη σύμφωνα και με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Για τυχόν διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

E-mail: praktiki@us.uop.gr &  areti@us.uop.gr

Τηλέφωνο: 27210 - 45343 / 344

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων