Εφαρμογή
Απόφαση: Διαδικασίες εξετάσεων στα ΑΕΙ, διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων και πρακτική άσκηση φοιτητών


Επισυνάπτεται η υπουργική  απόφαση  που ρυθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, όπως αναλύεται από τον υφυπουργό Παιδείας Β. Διγαλάκη  (Άρθρο 4: Πρακτική άσκηση φοιτητών)
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων