Εφαρμογή
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Αναρτώνται σήμερα 06/04/2020 τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων πρακτικής άσκησης για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα καθώς και στο Τμήμα εδώ.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων