Εφαρμογή
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αναρτώνται σήμερα 18/3/2020 τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων πρακτικής άσκησης για το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα καθώς και στο Τμήμα εδώ.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων