Εφαρμογή
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Αναρτώνται σήμερα 18/3/2020 τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων πρακτικής άσκησης για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα. Επίσης υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων