Εφαρμογή
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων των υποψηφίων φοιτητών για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο από 1/4/2020 μέχρι 30/9/2020 για το τμήμα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ.

Επισημαίνεται  ότι οι φοιτητές θα πρέπει  εντός δύο (2) ημερών από την παραλαβή των ενημερωτικών εγγράφων και των συμβάσεων να ενημερώσουν το φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε ο Φορέας ΠΑ να έχει τον απαραίτητο χρόνο να ενημερώσει εγκαίρως το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της ΠΑ που είναι η 01.04.2020.


Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ αλλά και παρακάτω στα συνημμένα αρχεία.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων