Εφαρμογή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αναρτήθηκε σήμερα, 12.03.2020 ο πίνακας κατάταξης φοιτητών που αιτήθηκαν και εγκρίθηκαν  να απασχοληθούν σε φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα με το  πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης κατά την περίοδο 01/04/2020 έως 30/09/2020 μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.
 Υπάρχει η δυνατότητα της άσκησης ένστασης στα παραπάνω αποτελέσματα μέχρι και τις 17/3/2020 .


Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων εδώ  και επίσης  μπορείτε να τα βρείτε και στο συνημμένο αρχείο παρακάτω. 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων