Εφαρμογή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΆρχισε την 11η Μαρτίου 2020 η περίοδος υποβολής ενστάσεων, γραπτώς και ηλεκτρονικά, έναντι του Προσωρινού Πίνακα Θέσεων για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης κατά το εαρινό εξάμηνο 2019 (εδώ), της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, με καταληκτική ημερομηνία 16 Μαρτίου 2020, ώρα 12:00.

Για σχετική πληροφόρηση εδώ.
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων