Εφαρμογή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ένσταση την περίοδο 11/3/2020 έως 16/03/2020.Τα αποτελέσματα  των αιτήσεων πρακτικής άσκησης υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ  αλλά και στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων