Εφαρμογή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. ΤΕ.

Για το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ανακοινώνεται, σήμερα 10/3/2020,  ότι όλες οι αιτήσεις των φοιτητών για ένταξη στο πρόγραμμα  "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου" (ΕΣΠΑ) γίνονται δεκτές, όπως φαίνεται ειδικότερα στον κατάλογο που ακολουθεί.
Εκκρεμεί η έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

          ΑΡΙΘΜ.  ΜΗΤΡΩΟΥ
  1.   2014122
  2.   2016139
Τα παραπάνω αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων