Εφαρμογή
ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.  ενδιαφέρεται να απασχολήσει για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής, για το εξάμηνο Απριλίου-Σεπτεμβρίου 2020.

Παρακαλούμε, οι υποψήφιοι φοιτητές που επιθυμούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, όπως επικοινωνήσουν ως ακολούθως:

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6869928
Αποστολή Βιογραφικού: e-mail: humanresources@mitera.gr

 
 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων