Εφαρμογή
ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Το εργαστήριο Multichromlab ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές για πρακτική άσκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Διεύθυνση: Σφακίων 50 – Τ.Κ. 12131
Περιστέρι
Τηλέφωνο: +30 ( 210 ) 59.10.620
 Fax: +30 ( 210 ) 53.11.580
 WebSite: http://www.multichromlab.com
 e-mail: info@multichromlab.com

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων