Εφαρμογή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Ανακοίνωση ανάρτησης προσωρινών αποτελεσμάτων των  υποψηφίων φοιτητών για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο από 1/4/2020 μέχρι 30/9/2020.
 
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το τρέχον εξάμηνο. Η περίοδος υποβολής ενστάσεων έναντι των Προσωρινών Πινάκων αξιολόγησης των φοιτητών για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω ΕΣΠΑ ορίζεται από 5/3/2020 μέχρι 11/3/2020 και ώρα 12:00. Τα αποτελέσματα θα τα βρείτε και στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ.

Συνημμένα αρχεία:

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων