Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΩ

Η  κλινική “ΙΑΣΩ”, ενδιαφέρεται να απασχολήσει  φοιτητή/τρια  της Σχολής “Διοίκησης & Οικονομίας”, του Τμήματος “Διοίκησης Επιχειρήσεων” για την εξάμηνη πρακτική του/της άσκηση για την περίοδο (Απρίλιο 2020 -Σεπτέμβριο  2020).

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ΙΑΣΩ
Τηλ. επικοινωνίας: 210-6184361
Fax: 210-6184360

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων