Εφαρμογή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. ΤΕYΠΟΒΟΛH ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠPΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. ΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

Η υποβολή των αιτήσεων για την πραγματοποίηση ΠΑ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές από 21-02-2020 έως και 06-03-2020.


Ακολουθούν συνημμένα αρχεία


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων