Εφαρμογή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

Η υποβολή των αιτήσεων για την πραγματοποίηση ΠΑ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές από 14-02-2020 έως και 28-02-2020.


Ακολουθούν συνημμένα αρχεία:Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων