Εφαρμογή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣYΠΟΒΟΛH ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠPΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

Η υποβολή των αιτήσεων για την πραγματοποίηση ΠΑ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές από 14-02-2020 έως και 28-02-20.


Ακολουθούν συνημμένα αρχεία


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων