Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Συνημμένο αρχείο με φορείς πρακτικής άσκησης για το τμήμα ΤΕ.ΓΕΩ.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων