Εφαρμογή
Επόπτες πρακτικής άσκησης ΜΗΧ.ΠΛΗΡ. ΤΕ ασκούμενων με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ το χειμερινό εξάμ. 2019-20
Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν τους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το  τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.:

  • 2012131    ΚΟΚΚΙΝΟΣ Π.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων