Εφαρμογή
Επόπτες πρακτικής άσκησης ΤΕ.ΓΕΩ. ασκούμενων με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ το χειμερινό εξάμ. 2019-20
Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν τους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το  τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων:

  • 2015133    ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ Ε.
  • 2014132    ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.
  • 2015026    ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΝΤΑΣ Δ.
  • 2015148    ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.
  • 2015029    ΤΣΙΛΙΑΝΟΣ Δ.
  • 2015007    ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.
  • 2015028    ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
  • 2015122    ΔΑΡΡΑΣ Α.
  • 2015013    ΚΩΤΣΙΡΑΣ Α.
  • 2013144    ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων