Εφαρμογή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ
        ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ από 01/10/2019

Σύμφωνα με την  υπ.αρ.οικ.29147/Δ1/10258 και την υπ.αρ.30294/Δ1/10558 εγκύκλιο, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας αναφορικά με την αναγγελία έναρξης/ μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, από 01/10/2019 υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, όπως αναφέρονται σχετικά στα ανωτέρω επισυναπτόμενα έγγραφα.Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων