Εφαρμογή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕ.ΤΡΟ.

Πίνακας κατάταξης φοιτητών που αιτήθηκαν να απασχοληθούν  με το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης κατά την περίοδο 01/11/2019 έως 30/04/2020 μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ

 

 

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

1

2015113

1/327/11-9-2019

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

2

2015123

1/333/12-9-2019`

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΡΒΙΛΑΣ

3

2014085

1/389/25-9-2019

ΚΤΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ Ο.Ε

4

2014137

1/491/14-10-2019

Ε& Δ ΚΟΝΤΟΣ Α.Ε

 

 

 

Στο αποτέλεσμα της κατάταξης έχουν δικαίωμα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ενστάσεις μέχρι και τις 21/10/2019

 

Η επιτροπή πρακτικής του τμήματος

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων