Εφαρμογή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΡΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20


Αιτήσεις για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων  μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 14/10/2019 στη Γραμματεία του Τμήματος. Σε αυτή την περίοδο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσοι φοιτητές είχαν πρόβλημα με την βαθμολογία τους  στα μαθήματα ειδικότητας και αυτό έχει λυθεί. Όσοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση και δεν είχαν  αξιολογηθεί λόγω έλλειψης κάποιων ή κάποιου δικαιολογητικού ( πχ αναλυτική βαθμολογία ) μπορούν απλά  να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της αίτησης τους.

Η ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης θα είναι η 1.11.2019 και η διάρκειά της 6 μήνες.

Εκ της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης

 Δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση (την αίτηση έγκρισης της Πρακτικής Άσκησης και τα λοιπά έντυπα του Τμήματος μπορείτε να τα βρείτε  www.teipel.gr  (Επιλέξτε Σχολές τμήματα ->Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων -> Έντυπα ->Έντυπο Έγκρισης Πρακτικής Άσκησης  )    
                   
2.    Αναλυτική βαθμολογία (από την γραμματεία του Τμήματος)

3.    Θα πρέπει ακόμη να μας γνωστοποιήσετε και τα παρακάτω στοιχεία : Α.Μ ΙΚΑ, Α.Μ.Κ.Α., ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., αριθμό ΙΒΑΝ και Τράπεζα, ηλεκτρονική δ/νση, τηλέφωνο, χρονικό διάστημα,  συμφωνηθείσα αμοιβή και εάν επιθυμείται ΕΣΠΑ ή όχι  .


ΚΑΛΑΜΑΤΑ  09/10/2019


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων