Εφαρμογή
ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Ζητούνται 2 φοιτητές/τριες από τα τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών για την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης από την Εθνική Τράπεζα Καλαμάτας (από το κατάστημα στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου).Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες
694-8374681
κ.Σταθόπουλος Δημήτριος
Διευθυντής Καταστήματος
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων