Εφαρμογή
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο. ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20 - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Π.Α.
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων των αιτήσεων Π.Α. για το τμήμα Δ.Ε.Ο. για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων