Εφαρμογή
2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕ.ΓΕΩ.




ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ


Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων, που επιθυμούν να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 και δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2019 ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω του ΕΣΠΑ, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης έως και τις 26/09/2019 και ώρα 14.00 στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση αυτή την περίοδο δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω του ΕΣΠΑ επειδή η διαδικασία αυτή έχει ολοκληρωθεί για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων