Εφαρμογή
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ.ΠΛΗΡ.ΤΕ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Ανάρτηση αποτελεσμάτων αιτήσεων πρακτικής άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020  για το τμήμα ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. ΤΕ και διάρκεια υποβολής ενστάσεων.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων