Εφαρμογή
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ
Θέσεις πρακτικής άσκησης για το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Στο επισυναπτόμενο αρχείο excel θα βρείτε θέσεις πρακτικής άσκησης  από το σύστημα ΑΤΛΑΣ. Παρακαλώ ελέγξτε την ημερομηνία δημοσίευσης.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων